Svärmfångare Jämtlands län

Svärmfångarna gör sitt jobb frivilligt enligt önskemål från biodlardistriktets årsmöte.

Från biodlardistriktets sida menar vi att de som har åtagit sig att vara svärmfångare i första hand ska biträda med sakkunniga råd per telefon och i andra hand genom besök på platsen.

Gör svärmfångaren bedömningen att hon/han kan ta till vara svärmen – och lyckas – är det ju toppen!! Blir bedömningen i stället att svärmen inte går att ta igen finns det ingen som helst skyldighet för svärmfångaren att försöka avdöda bina.

Sitter bina i hus kan det vara en försäkringsfråga och då blir det saneringsföretagens uppgift genom det aktuella försäkringsbolaget.

Har en bisvärm krupit in i skorstenspipa, ventilationstrumma etc och funnits där ett dygn ( 24 tim) eller längre tid är en tumregel att avdöda svärmen och inte att försöka ta igen den. Då har samhället som regel redan etablerat sig med ägg och vaxbygge och då är det mycket svårt – och kan vara mycket riskabelt – att försöka avlägsna svärmen.

Svärmfångare Jämtlands län:

Elisabeth Moberg
Hammarstrand med omnejd
070-637 04 86

Yngve Olsson
Ragunda/Böle
070-629 13 26

Lars Erik Granbacka
Stugun
070-579 03 07

Anders Wännström
Östersund-Frösön
070-671 99 45

Pedro Blom
Trångsviken med omnejd
070-6768044

Kjell Sundholm
Kingsta till Järpen
070-5515868

Gunnar Hafmar
Åre med omnejd
076-1173931

Johan Nyqvist
Norra Lit (Husås, Ringsta, Byom, Backen, Kallsta)
070-1720392

Bogna Wojtkiewicz Adolfsson
070-511 64 17
Carl-Ove Bertilsson
070-670 46 06
Torvalla / Ope med omnejd
Lit/Bringåsen/Kyrkås
Och även om det behövs, förstärkning i Östersund och Brunflo området

Sara Lundström
Östersund-Frösön-Annersia
0703-191978

Linda Engström
Slandrom, Öd, Marieby med omnejd
070-3596625

Mikael Bylund
Marieby-Brunflo med omnejd
073-8159335

Birgitta Lainio
Södra Brunflobygden
070-5891924.

Johannes Brink
Gällö-Bräcke
070-2792558

Gitte Pålsson
Ösd-Frösön med omnejd
073-6730930

Mikael Lindman
Offerdal
073-1824460

Är det någon som vill stå med på denna lista?
Maila: evwajo@gmail.com med kontaktuppgifter samt område.