Svärmfångare Jämtlands län

Svärmfångarna gör sitt jobb frivilligt enligt önskemål från biodlardistriktets årsmöte.

Från biodlardistriktets sida menar vi att de som har åtagit sig att vara svärmfångare i första hand ska biträda med sakkunniga råd per telefon och i andra hand genom besök på platsen.

Gör svärmfångaren bedömningen att hon/han kan ta till vara svärmen – och lyckas – är det ju toppen!!

Blir bedömningen i stället att svärmen inte går att ta igen finns det ingen som helst skyldighet för svärmfångaren att försöka avdöda bina.

Sitter bina i hus kan det vara en försäkringsfråga och då blir det saneringsföretagens uppgift genom det aktuella försäkringsbolaget.

Har en bisvärm krupit in i skorstenspipa, ventilationstrumma etc och funnits där ett dygn ( 24 tim) eller längre tid är en tumregel att avdöda svärmen och inte att försöka ta igen den. Då har samhället som regel redan etablerat sig med ägg och vaxbygge och då är det mycket svårt – och kan vara mycket riskabelt – att försöka avlägsna svärmen.

Svärmfångare Jämtlands län.

Elisabeth Moberg
Hammarstrand med omnejd.
0696-105 67 el 070-637 04 86

Sten Lindström Område:Bispgården
070-337 27 08

Yngve Olsson
Ragunda/Böle
0696/20010 el 070-629 13 26

Börje Nilsson
Utanede
0696/320 27 el 076-147 20 27

Karl Drakenberg
Hammerdal /Föllinge
070-351 02 93

Lars Erik Granbacka
Stugun
0695-103 07 el 070-579 03 07

Stig Grapesjö
Sörbygden
0696 – 600 10 el 070 – 356 27 66

Lars-Eric Gidhammar
Bodsjöbygden
0693 – 170 49

Anders Wännström
Östersund-Frösön
063-10 11 67 el 070-671 99 45

Kjell Sundholm
Kingsta till Järpen. 0705515868

Bogna Wojtkiewicz Adolfsson
070-511 64 17
Carl-Ove Bertilsson
070-670 46 06
Torvalla / Ope med omnejd
Lit och Bringåsen/Kyrkås
Och även om det behövs, förstärkning i Östersund och Brunflo områden

Birgitta Lainio
Södra Brunflobygden
070-5891924.

Johannes Brink
Gällö-Bräcke
070-2792558

Elisabet Faxälv
Kälarne-Håsjö-Hällesjö
070-5224503.

Är det någon som vill stå med på denna lista?
Maila blom.pedro@gmail.com med kontaktuppgifter och område.
Så kompletteras listan med uppgifterna.