Bitillsynen

Bitillsynen i Jämtland och Härjedalen

Länsstyrelsen Västernorrland har ansvar för bitillsynen i Västernorrlands och Jämtlands län. http://www.lansstyrelsen.se

Förteckning över bitillsynsmän i Jämtland/Härjedalen finns att hämta här som PDF: http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Anmäla innehav av bisamhällen nu!

Har du nyligen skaffat bin eller har du planer på att under innevarande säsong göra det, tänk då på att anmäla var dina bisamhällen finns.

Enligt 15 § i bisjukdomsförordningen (1974:212) ska den som innehar bisamhälle lämna uppgift till länsstyrelsen i länet om var bisamhällen är stadigvarande uppställda.

Anmälan ska göras vart tredje år räknat från 2004. Nästa gång alla ska skicka in sin blankett är 2018 senast 31 mars.
Anmälan görs på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats där man antingen kan fylla i ett formulär direkt eller ladda ner en blankett och skicka in.
Gå till webbplatsen för anmälan här